ติดต่อเราได้ที่
icons8-cell-phone-40 086-564-5326 icons8-cell-phone-40 02-003-4318
Saturday, 13 Apr 2024
พนักงานดีเด่นประจำปี 2553

Physical agency มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชู และให้กำลังใจกับสมาชิกที่ประพฤติดี

และสำปรับปี 2553 ที่ผ่านมานี้ พนักงานดีเด่นคือนายจักรพงศ์ นาคเดชส

นายจักรพงศ์ นาคเดชเป็นพนักงานที่ตั้งใจทำงาน มีการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักประยุกต์ความรู้ต่างๆ ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทาง Physical agency ขอให้พนักงานทุกคนยึดนายจักรพงศ์เป็นแบบอย่าง ทำงานอย่างตั้งใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

sm_com

นายจักรพงศ์ นาคเดช

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ