ติดต่อเราได้ที่
icons8-cell-phone-40 086-564-5326 icons8-cell-phone-40 02-003-4318
Friday, 24 May 2024
ทีมงานของเรา

ทีมงานของ Physical Agency ทุกคนผ่านการอบรมมาอย่างดี เราคัดเลือกเฉพาะทีมงานที่มีใบประกอบโรคศิลป์ มีมารยาทดี และเป็นกันเองกับผู้ป่วย ท่านจึงมั่นได้อย่างแน่นอนว่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการรักษาแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆ

รายชื่อทีมงานของ Physical Agency แบ่งเป็นนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ซึ่งทางเรามีการแบ่งแยกการรักษาโดยชัดเจนเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รายชื่อทีมงานของเรามีดังนี้

 

ผู้บริหาร Physical Agencyอ

 

seata

นายรัฐกานต์ ศาสตรานุรักษ์กุล

ใบประกอบวิชาชีพ ก4098

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด

อดีตประธานฝ่ายวิชาการของคณะกายภาพบำบัด

 

รายชื่อทีมงานนักกายภาพบำบัดของ Physical Agency


1. 
นาย พงษ์ศักดิ์ พรมดี
sm_4.jpg

การศึกษา

ปริญญาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


การทำงาน
2550 - 2551 นักกายภาพบำบัด 
โรงพยาบาลสมิติเวช


2551 - ปัจจุบัน Physical therapist ให้กับ Power Plate Studio CO,LTD.

ปัจจุบัน Physical therapist ให้กับ Power Plate Studio CO,LTD.

2. 
นางสาว กนกากร จุนเสนี
sm_8

การศึกษา

ปริญญาบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550


การทำงาน

2550 - 2550

นักกายภาพบำบัดประจำโครงการสสวท.

2551 - ปัจจุบัน

สมาชิกของ

Physical Agency Center


ปัจจุบัน สมาชิกของ Physical Agency Center

3. 
นางสาว ชานิภรณ์ เตชะนิพนธ์สกุล
sm_7

การศึกษา

ปริญญาบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีพ.ศ. 2549

การทำงาน
2549 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเปาโล (Part time)


2549 - ปัจจุบัน บริษัท Index living mall ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ปัจจุบัน สมาชิกของ Physical Agency Center

4. 
น.ส. รัตติกร ทองใบ
user2_tn

การศึกษา

ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2550


ปัจจุบัน

โรงพยาบาลศิริราช

สมาชิกของ Physical Agency Center
5.
นางสาวฐานียา ธรรมบำรุง

Thaneeya


การศึกษา

ปริญญาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล

การทำงาน 2554-2555 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ. ปทุมธานี
ปัจจุบัน

- ศึษาต่อปริญญาโท คณะโภชนาการ ม. มหิดล

- สมาชิกของ Physical Agency Center


รายชื่อพนักงาน Physical Clinic


1.
น.ส. แสงระวี

rawee

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

ปริญญาบัณฑิต ภาควิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2559


ปัจจุบัน

นักกายภาพบำบัดประจำคลินิก

 

2. 
นางจิราพร จิรนภาวิบูลย์ member103
ตำแหน่ง ผู้จัดการคลีนิก

การศึกษา

ปริญญาบัณฑิต คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบัน ผู้จัดการคลีนิกนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดทุกคนยินดีให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทรหาเราสิครับ

 

phone-icon 086-564-5326 phone-icon 020034318-9


FB_icon physicalagency

LINE_icon01 @physical99 LINE_icon01 @physicalclinic

 

Last Updated on Thursday, 07 November 2019 22:07