ติดต่อเราได้ที่
icons8-cell-phone-40 086-564-5326 icons8-cell-phone-40 02-003-4318
Saturday, 13 Apr 2024
อัตราค่าโฆษณาบนหน้าเว็บ

เว็บไซต์ Physical Agency เปิดให้บริการพื้นที๋โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนด้านบน และส่วนด้านข้าง โฆษณาทั้งสองส่วนจะปรากฎบนหน้าเว็บทุกหน้าของเว็บไซต์ ผู้เข้าชมจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 

อัตราค่าโฆษณา

 

1. ด้านบนเว็บเพจ

เนื้อหาที่แสดงเป็นรูปภาพ หรือ Flash ขนาด 540 x 120 px

เวลาที่แสดง ราคารวม โปรโมชั่นพิเศษ
3 เดือน 6,000 บาท
6 เดือน
12,000 บาท

12 เดือน
24,000 บาท

ฟรีเพิ่มอีก 1 เดือน

 

2. ด้านข้างเว็บเพจ

เนื้อหาที่แสดงเป็นข้อความ  หรือ รูปภาพ หรือ Flash ขนาด ไม่เกิน 175 x 200 px

เวลาที่แสดง ราคารวม โปรโมชั่นพิเศษ
3 เดือน 3,000 บาท
6 เดือน
6,000 บาท

12 เดือน
12,000 บาท

ฟรีเพิ่มอีก 1 เดือน

 

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณซี โทร 086-564-5326

 

Last Updated on Monday, 16 July 2012 15:16