ติดต่อเราได้ที่
icons8-cell-phone-40 086-564-5326 icons8-cell-phone-40 02-003-4318
Friday, 12 Apr 2024
พนักงานดีเด่นประจำปี 2552

Physical agency มีการคัดเลือกพนักงานหรือสมาชิกนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่มีความประพฤติดีเด่นทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชู และให้กำลังใจกับสมาชิกที่ประพฤติดี
และสำปรับปี 2552 นี้ พนักงานดีเด่นคือ

 

นายพงษ์ศักดิ์ พรมดี

 

นายพงษ์ศักดิ์ พรมดี เป็นพนักงานที่ตั้งใจทำงาน และได้รับความชื่มชมจากญาติของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานอีกด้วย

ทาง Physical agency ขอให้สมาชิกทุกคนยึดนายพงษ์ศักดิ์เป็นแบบอย่าง ทำงานอย่างตั้งใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ