ติดต่อเราได้ที่
icons8-cell-phone-40 086-564-5326 icons8-cell-phone-40 02-003-4318
Friday, 12 Apr 2024
ประกาศวิสัยทัศน์ของ Physical Agency

visionนับตั้งแต่ก่อตั้งมา ตอนนี้ Physical Agency ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก และเพื่อให้องค์กรของเรามีความเป็นสากล และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี ทางผู้บริหารจึงได้ตั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ต่อไป

 

วิสัยทัศน์ของ Physical agency

พวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในระดับสากล

 

ภารกิจ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการการรักษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดตามบ้านในระดับสากล

 

ค่านิยม

1. แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

2. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และบทบาทที่ตนรับผิดชอบอยู่

3. ทำงานรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

4. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

5. รู้รับผิดชอบในหน้าที่และบทบาทของตนเอง