ติดต่อเราได้ที่
icons8-cell-phone-40 086-564-5326 icons8-cell-phone-40 02-003-4318
Saturday, 13 Apr 2024
Physical Agency คืออะไร
Physical Agency คือศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยที่รับบริการจัดส่งนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญไป ดูแลรักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ และข้อต่อ ข้อไหล่ติด ฯลฯ ถึงบ้าน โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล  ไม่ต้องมานั่งรอคิวรับการรักษาทางกายภาพบำบัด  และได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการตรวจร่างกายโดยการรักษาแบบตัวต่อตัวจากผู้ เชี่ยวชาญ
 
กายภาพบำบัด (Physical therapy) คืออะไร

กายภาพบำบัด คือ การกระทำในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการกระทำอื่นที่รัฐมนตรีประกาศเป็นวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศเป็น เครื่องมือกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในแง่ของการส่งเสริม, ป้องกัน, รักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์และการใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพและมี ความสามารถในกาทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บ wikipedia ครับ

 
นักกายภาพบำบัด (Physical therapist) คืออะไร

นักกายภาพบำบัด (Physical therapist) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการประเมินผลและให้การบำบัด ทางกายภาพ พัฒนาความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัวแก้ไข การเคลื่อนไหว ของกล้ามเนื้อข้อ ต่อที่ยังทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งฝึก การใช้กายอุปกรณ์ เสริมหรือเทียม และเครื่องช่วยในการเคลื่อน ไหวให้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สำหรับบทบาทการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยนั้น

นักกายภาพบำบัดจะดูแลผู้ป่วยหลากหลายประเภท แบ่งได้คร่าวๆ คือ ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (musculoskeletal system) ระบบประสาท (neurological system) ระบบหัวใจและการไหลเวียน (cardiovascular system) ระบบการหายใจ (respiratory system) กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็ก (pediatric physical therapy) ตัวอย่างผู้ป่วยที่นักกายภาพบำบัดดูแล เช่น ผู้ป่วยปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ และอีกหลายๆ ปวด ผู้ป่วยอัพพฤกษ์ อัมพาต ทั้งแบบครึ่งซึก ครึ่งท่อน ทั้งตัว การดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและไหลเวียนทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางการกีฬา ฯลฯ

 
บริการของเราแตกต่างจากการรักษาตามโรงพยาบาลหรือศูนย์อื่นอย่างไร
  1. ทางเรายินดีรับบริการรักษาถึงบ้านผู้ป่วย ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงพยาบาล อาจเนื่องด้วยปัญหาการจราจร ปัญหาด้านเวลาที่จะพาผู้ป่วยไปรักษาตามโรงพยาบาล หรือปัญหาการไม่มีคนที่จะคอยรับส่งผู้ป่วยไปรักษาตามโรงพยาบาล
  2. การรักษาจะเป็นแบบนักกายภาพบำบัดประจำตัวผู้ป่วย ไม่มีการหมุนเวียนนักกายภาพบำบัดในการไปรักษาตามบ้านผู้ป่วย (ยกเว้นกรณีทางผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยขอเปลี่ยนคนรักษา)เพื่อที่ผู้ป่วยจะ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการรักษา การตรวจร่างกาย และการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการรักษาอย่างเต็มที่
  3. ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาคอยในการรับบริการรักษาทางกายภาพบำบัด ทั้งยังสามารถกำหนดวันเวลาในการรักษาได้
  4. การ รักษาของเราจะไม่มีกำหนดเวลาในการรักษา ว่าคนไข้ต่อคนต้องรักษากี่ชั่วโมงหรือกี่นาที แต่ทางเราจะยึดการรักษาตามอาการของผู้ป่วย ตามความเหมาะสมและตามความสามารถในการรับการรักษาทางกายภาพบำบัดของผู้ป่วย เป็นรายๆไป โดยยึดผลประโยชน์ของคนไข้เป็นหลัก
  5. สำหรับผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ทางเราเน้นไปที่การทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้เหมือนคนปกติ ให้ได้มากที่สุด เช่น ผู้ป่วยที่สามารถเดินได้แล้วแต่ยังเดินได้ไม่ค่อยดี เดินไม่ค่อยเหมือนคนปกติทางเราจะเน้นรักษาให้ผู้ป่วยกลับมาเดินได้ให้ดีขึ้น กว่าเดิม โดยให้ใกล้เคียงกับการเดินของคนปกติ หรือคนไข้คนไหนยังใช้งานที่มือไม่ค่อยได้ หยิบจับของไม่ได้ ทางเราจะรักษาให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้งานที่มือให้ได้เหมือนคนปกติมากที่ สุด
  6. ทางเรามีการรับประกันการรักษาผู้ป่วยจากการรักษาที่ผิดพลาดของเรา
  7. นักกายภาพบำบัดผู้ที่ไปรักษาตามบ้านล้วนมีใบรับรองจากสภากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยและมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วย

4


 
จะเชื่อใจได้อย่างไรว่านักกายภาพบำบัดของที่นี่มีคุณภาพเพียงพอ
  นักกายภาพบำบัดของทางศูนย์ทุกคนจะต้องเรียนจบหลักสูตรทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยตรง  และทุกคนจะต้องผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์ก่อนจึงจะสามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้  ฉะนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของการบริการที่ท่านจะได้รับจากพนักงานของเรา